AKTUALNOŚCI


Wdrożenie oprogramowania B2B - 15.05.2012
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
INSTAL – BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pod nazwą: „Podniesienie konkurencyjności firmy INSTAL BUD poprzez wdrożenie oprogramowania B2B do realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną” Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 30.04.2013 r. W ramach realizacji projektu przewidziane jest wdrożenie systemu informatycznego typu Business to Business a następnie jego integracja z systemem informatycznym Firmy INSTAL – BUD Sp. z o.o. oraz dostosowanie do systemów informatycznych partnerów biznesowych, tj. TADMAR Sp. z o.o., S.I.L.E. srl i Xella Polska Sp. z o.o.
System będzie realizował elektroniczną wymianę danych w standardzie EDI, który ma na celu automatyzację procesów biznesowych oraz sprawne zarządzanie ruchem dokumentów i danymi pomiędzy „światem zewnętrznym”, a „systemami obsługi zaplecza” Firmy „INSTAL – BUD” Sp. z o.o. w powiązaniu z jej partnerami biznesowymi.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Osiedle Wisłok - 01.12.2011
Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji oddymiania na nowo budowanym osiedlu "Wisłok" w Rzeszowie.

Chrewt - 14.05.2012
Zawarliśmy umowę na wykonanie inwestycji pt.
Wielokulturowość + Innowacyjność - Turystyka = SUKCES.
Dokończenie budowy karczmy, budowa oczyszczalni ścieków z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa trzech domków.
Wartość kontraktu: 7 033 673,96 zł
INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.