Instalacje sanitarne wewnętrzne -

- instalacje wodne i kanalizacyjne
- instalacje grzewcze(grzejnikowe, podłogowe, ścienne)
- instalacje gazowe
-instalacje centalnego odkurzacza

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.