TRI -

Nazwa inwestycji:Budowa fabryki do produkcji części samochodowych TRI
Zakres robót:Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej
Kwota: 1 150 000 zł
Inwestor:TRI Poland Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca:Bujakowski Sp. z o.o.

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.