Capital Towers -

Nazwa inwestycji:CAPITAL TOWERS - Zespół mieszkaniowo-usługowy, hotel
Zakres robót:Wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnych ,wentylacji i klimatyzacji.
Kwota: 4 400 000 zł
Inwestor:ECO ENERGY Sp.Zo.o
Generalny Wykonawca:

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.