Chrewt -

Nazwa inwestycji: Wielokulturowość + Innowacyjność - Turystyka = SUKCES
Zakres robót:Dokończenie budowy karczmy, budowa oczyszczalni ścieków z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budowa trzech domków.
Kwota: 7 033 673,96 zł
Inwestor: GAMESYSTEM s.c.
Generalny Wykonawca:INSTAL-BUD Sp. z o.o.

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.