Szpital w Żurawicy -

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 wraz z zewnętrznymi sieciami uzbrojenia terenu w Żurawicy.
Zakres robót: Sieć ciepłownicza, sieci zewnętrzne.
Kwota: 214.800,00 zł.
Inwestor: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Generalny Wykonawca: PBH Fadom S.A.

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.