Złoże Rudka -

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie Złoża Rudka. Odwierty 8,11,15
Zakres robót: Kotłownie technologiczne, sieć ciepłownicza, wentylacja mechaniczna.
Kwota: 347.745,75 zł
Inwestor: PGNiG
Generalny Wykonawca: Nafta-Gaz-Serwis S.A.

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.