PRZETARGI


Wdrożenie systemu B2B - 24.03.2014
Działania realizowane są w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w INSTAL-BUD w celu koordynacji działań partnerskich z odbiorcami” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wdrożenie systemu B2B - 15.05.2012
Wdrożenie systemu B2B, który będzie realizował elektroniczną wymianę danych w standardzie EDI, który ma na celu automatyzację procesów biznesowych oraz sprawne zarządzanie ruchem dokumentów i danymi pomiędzy „światem zewnętrznym”, a „systemami obsługi zaplecza” Firmy „INSTAL – BUD” Sp. z o.o. w powiązaniu z jej partnerami biznesowymi.
INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.