Roboty inżynierii środowiska -

- sieci zewnętrzne wodne i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków i przepompownie
-stacje uzdatniania wody
-hydrofornie, odwodniki, zbiorniki p.poż
- SIECI CIEPŁOWNICZE

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.