Rozbudowa ul. Strażackiej -

Nazwa inwestycji:Rozbudowa ul. Strażackiej
Zakres robót:Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Strażackiej na odcinku od ul. Jeżowej do Aleii Sikorskiego realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą” Rozbudowa ul . Strażackiej”
Kwota: 3.985.200 zł
Inwestor:GMINA MIASTA RZESZÓW – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE
Generalny Wykonawca:INSTAL-BUD SP.Z O.O.

wstecz

INSTAL-BUD Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Lwowska 14, Biuro tel.(13) 49 32 411, Sklep tel. (13) 49 32 415. Kapitał zakładowy: 400 000 zł.